KADRA

KADRA AKADEMII POZIOMKOWEJ


Wioletta Rak - Dyrektor zarządzający
Założycielka "Akademii Poziomkowej".
Swoje wieloletnie pasje wychowawczo-opiekuńcze przełożyła na wdrożenie konkretnego projektu oświatowego poprzez prowadzenie przedszkola niepublicznego, w którym kształcenie, wychowanie i opieka dzieci niepełnosprawnych realizowane są w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
Jej nadrzędnym celem, jest stworzenie optymalnych warunków lokalowych, programowych i kadrowych do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.
W sferze organizacyjnej działalność oświatową rozumie, jako zespół kompatybilnych czynników wpływających, na jakość osiąganych efektów.
Stąd jej daleko posunięte przedsięwzięcia, mające na celu pozyskiwanie partnerów do współpracy wśród podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, w tym, przede wszystkim, władz samorządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji.
Chce, aby prowadzona przez nią placówka była miejscem rzeczywistego rzecznictwa w sprawach należnej dziecku w szerokim pojęciu oferty oświatowej.

mgr Monika Flis - w-ce dyr oraz wychowawca gr. Poziomki

mgr Krystyna Grażyna Woś - wychowawca grupy Motylki,

mgr Paulina Mazurek - wychowawca gr. Jagódki, oligofrenopedagog

mgr Weronika Wereska - wychowawca grupy Motylki

mgr Karolina Pilsak - wychowawca grupy Poziomki

mgr Anna Dąbska - asystent dziecka niepełnosprawnego

mgr Katarzyna Przybysławska - wychowawca gr. Jagódki

mgr Izabela Kuchciak - zajęcia taneczne

mgr Bożena Domoń - katecheza

mgr Marcin Janczyk - nauczyciel rytmiki

mgr Justyna Kosowska - asystent dziecka niepełnosprawnego, obecnie na uropie macierzyńskim

Specjaliści :

mgr Małgorzata Majewska - terapeuta SI

mgr Katarzyna Szopa - psycholog

mgr Anna Krupa - logopeda

Personel techniczny: Hanna Malec, Elżbieta Józefaciuk