CENNIK

Od 1 września 2016 r. działamy na zasadach przedszkola publicznego tzn. w godz. 8:00 - 13:00 realizacja podstawy programowej - bezpłatna.

Cennik na rok szkolny 2017/18
- opłata za zestaw higieniczny - 100 zł za semestr
- wyprawka plastyczna - 150 zł za semestr
- ubezpieczenie - 50 zł cały rok
- podręczniki

Opłaty miesięczne:
- stawka żywieniowa dzienna - 5,20 (cena dotyczy roku szkolnego 2017/18 - może ulec zmianie),
- 1 zł - każda zadeklarowana godzina pobytu dziecka powyżej godzin bezpłatnych
- za zajęcia dodatkowe tj. rytmika, jęz. angielski oraz tańce

Z opłat za zajęcia dodatkowe: rytmika i jęz. angielski w roku szkolnym 2017/18 będą zwolnione dzieci urodzone w 2011 r.

Nr konta
mBank 51 1140 2004 0000 3502 7709 8518